Anh Sao's Recent Activity

 1. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Điện trở 4K7 1/4W

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Điện trở 4K7 1/4W MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 40.000đ/1000...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:11
 2. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Điện trở 560 OHM 1/4W

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Điện trở 560 OHM 1/4W MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:10
 3. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Điện trở 330 OHM 1/4W

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Điện trở 330 OHM 1/4W MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:09
 4. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Điện trở 270 OHM 1/4W

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Điện trở 270 OHM 1/4W MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:08
 5. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Điện trở 100 OHM 1/4W

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Điện trở 100 OHM 1/4W MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:07
 6. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp tụ xoay chiều

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Tụ xoay chiều MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 2000đ/1 cái Giá...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:06
 7. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp tụ gốm 225k

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Tụ gốm 225k MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 2500đ/1 cái Giá...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:04
 8. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Cầu chì 3A

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Cầu chì 3A MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 50.000đ/1 hộp Giá...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:03
 9. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Diode FER157

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Diode FER157 MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 150.000đ/1 hộp...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:02
 10. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Quạt tản nhiệt 12v

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Quạt tản nhiệt 12v MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 20.000đ/1...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:01
 11. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp ĐIỆN TRỞ 220 OHM 2W

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho ĐIỆN TRỞ 220 ohm 2w MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 140.000đ/1...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 11:00
 12. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp ĐIỆN TRỞ 2K2 OHM

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho ĐIỆN TRỞ 2K2 OHM MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 20.000đ/1...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 10:59
 13. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp ĐIỆN TRỞ 2K2

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho ĐIỆN TRỞ 2K2 MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 1.000đ/1 cái Giá...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 10:56
 14. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp ĐIỆN TRỞ 150 OHM 1/4W

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho ĐIỆN TRỞ 150 OHM 1/4W MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 10:55
 15. Anh Sao đã đăng chủ đề mới.

  Thanh lý gấp Lõi cuộn cảm

  Do bên em không làm hàng này nữa nên cần thanh lý để dọn kho Lõi cuộn cảm MỚI 100% Giảm thêm 50% so với giá thị trường 3.000đ/1 cái Giá...

  Diễn đàn: Đăng tin Điện tử - Kỹ thuật số

  20/1/18 lúc 10:54